גולש יקר, הפוך את המכשיר. כשתגיע לברים בהר תוכל לשכב על הצד.
gif
התקשרו אלינו עכשיו: 03-6094948

תנאי שימוש, תנאים והזמנות

תנאי שימוש, תנאים והזמנות

הפרטים שלהלן הינם חלק בלתי נפרד מתנאי ההזמנה ובעת ביצוע ההזמנה הנך מסכים לקבלם ולעמוד על פי דרישותיהם ולוותר על כל טענה שתהיה לך, ככל שתהיה, והכל בהתאם לפירוט שלהלן.

התנאים מנוסחים בלשון זכר יחיד מטעמי נוחות. כל מקום בו רשום יחיד, הכוונה גם לרבים ולהפך, וכל מקום שבו רשום בלשון זכר הכוונה היא גם לנקבה ולהפך.

אסקימוסקי תיירות בע'מ ח.פ. 51-494538-5 (להלן: 'החברה' או 'אסקימוסקי'), אשר משרדיה הרשומים הינם ברחוב קליי 16/1, תל אביב, הינה סוכן נסיעות המזמינה עבורך את כל השירותים הנדרשים לחבילת סקי בהתאם למפורט באתר החברה. החברה מתחייבת לבצע את ההזמנה במיומנות. החברה מתחייבת לוודא התאמה בין ההזמנה שביצעת לבין ההזמנה בפועל. על אף האמור לעיל, לאור כך שהחברה הינה חברת תיירות, בשום שלב אינה לוקחת אחראיות על שירותי הספקים השונים איתם היא עובדת. החברה תעשה כל שביכולתה על מנת לעזור ולנסות לפעול מול הספקים כאשר הם לא עומדים בהתחייבותם אך אינה לוקחת אחראיות על שיבושים ו\או תקלות בלתי צפויות שאינן בשליטת החברה ככל שאלה יהיו אצל ספקים השונים. לעניין זה, 'ספקים' הינם כל הספקים, בין אם סיטונאים ובין אם פרטיים, אשר מציעים את שירותיהם כחלק מהחבילה לרבות, אך לא רק, חברות התעופה, חברות ההסעות וחברות השכרת הרכב, אתרי הסקי השונים, מדריכי הסקי, ספקי ציוד הסקי, בתי המלון וכו'. כמו כן, אין החברה מתחייבת על זמינות אצל הספקים וההזמנות שיתבצעו דרך החברה יהיו בהתאם לזמינות הספקים.

אתר החברה

השירותים המופיעים באתר החברה הינם נכונים ליום פירסומם באתר. אין החברה מתחייבת שיהיה מקום בחבילות השונות והכל בהתאם לזמינות הספקים השונים. כל בקשה השונה מהחבילות המוצעות באתר החברה תיבדק לגופה ותתקבל הצעת מחיר ייחודית בהתאם לדרישה.החברה אינה מתחייבת לשלג באתרים השונים או לכמות 'מסלולים פתוחים'. הנך מוותר בזאת על כל טענה שתהיה לך מול החברה בנושא זה.

תשלום

התשלום יבוצע במטבע יורו.
שער החליפין של היורו הוא שער להעברות והמחאות (מכירה) לפי שער המכירה האחרון ביום העסקים שקדם למועד התשלום, כפי שפורסם על ידי הבנקים.

טיסות

מרבית טיסות החברה מסופקות על ידי 'סאן דור' וחברת אלעל ולכן כפופות לתנאים המופיעים באתר חברת התעופה. למען הסר ספק, האחריות לכל שינוי או תיקון להזמנות הטיסה כפי שהוצגו על ידי החברה או 'סאן דור' ואלעל הינם באחריות 'סאן דור' ואלעל בלבד.
מועדי הטיסות נקבעים על ידי 'סאן דור' ואלעל. ככל שיש הבדל בין פרטי הטיסה שסופקה על ידי 'סאן דור' ואלעל לזה הסופק על ידי החברה יש לפנות לחברה באופן מידי ולהודיע לה על הבדל זה. בכל מקרה הזמנים אשר סופקו על ידי 'סאן דור' ואלעל הינם הזמנים הקובעים. על הנוסע האחראיות לבדוק אם זמני הטיסות מול אתר האינטרנט של 'סאן דור' ואלעל 24 שעות לפני ההמראה בטיסה מהארץ ובטיסה חזרה.

מחירי הטיסות כוללים את כל מיסי הנמל, היטלי היבטחון וכל מס או היטל אחר אשר קיימים במועד ההזמנה.למען הסר ספק, ככל שלא תסופק הטיסה על ידי 'סאן דור' ואלעל, הסעיפים הנ'ל ימשיכו לחול על טיסות אלה בשינויים המחייבים.לטיסה יש להתייצב 3 שעות לפני המראה וזאת בהתאם להנחיות נמל התעופה, 'סאן דור' ואלעל. החברה לא תהיה אחראית באם תאחר את טיסתך עקב הגעה מאוחרת לשדה התעופה.

בתי מלון

'בתי מלון' – כל ספק המספק שירותי לינה בזמן החופשה לרבות, אך לא רק, פנסיונים, בתי מלון, דירות ומי מטעמם. החברה לא תהיה אחראית על כל האיחורים אשר ינבעו משינויים בטיסות ו\או משינויים אצל ספקים אחרים ואשר כתוצאה משינויים כאמור נגרם איחור בהגעה למלון ו\או החמצה של שירותים משירותי המלון לרבות, אך לא רק, ארוחות.

בתי המלון המוצעים הינם הצעה בלבד והחברה אינה מתחייבת כי יהיה מקום פנוי במלונות השונים כל עוד בתי המלון לא נתנו את אישורם הסופי להזמנה. כל הפרסומים באתר החברה הינם בהתאם לפרסומים על ידי בתי המלון והחברה אינה מתחייבת להם כלל. איכות המלון והשירות המוצע הינם באחריות בתי המלון בלבד.

במידה ולא יהיו חדרים פנויים בבית המלון, חברת אסקימוסקי תעשה כל שביכולתה על מנת להציע לך בית מלון באותו מחיר באותה רמה אך החברה אינה מתחייבת לספק בית מלון בכלל במידה וכלל לא יהיו חדרים פנויים בבתי המלון. הנך רשאי לבטל את הזמנתך מרגע הודעת אישור ההזמנה על ידי החברה ועד 24 שעות מרגע ההזמנה ללא דמי ביטול. לאחר מכן – דמי הביטול יהיו כמפורט להלן. ככל שתבקש בקשות מיוחדות שיסופקו על ידי בית המלון, החברה תעביר את הבקשה לבית המלון אולם לא תהיה אחראית להספקת השירות אלא אם אושר על ידה בכתב והכל בכפוף לתנאים הרשומים לעיל ובכל מקרה לא תהיה אחראית על איכות השירות המוצע. המחירים אשר מופיעים באתר הינם מחירים לאדם בחדר זוגי. ככל שאתה מעוניין בשינוי בהרכב החדר, המחירים ישתנו ועליך לשלם את הסכומים הנוספים. אין באפשרות החברה להבטיח את השינוי בחדרים והכל בכפוף לזמינות בתי המלון ולתנאים הרשומים לעיל. דירוג בתי המלון הינו על בסיס הדירוג של משרד התיירות במדינה בה בית המלון נמצא ואין החברה מתחייבת על דירוג זה.

התשלום עבור החבילה אינו כולל תשלום מס מקומי עבור בתי המלון אשר משתנה בין אתר לאתר, בין מלון למלון. גובהה המס נע בין 1.5 יורו ל4 יורו לאדם ללילה 

הדרכה

החברה מתווכת בינך לבין ספקי הדרכת הסקי המקומיים ככל שתחפוץ בכך. החברה אינה אחראית לטיב המדריכים, טיב הקבוצה, כמות האנשים בקבוצה, רמת התלמידים וכל שאר התנאים של ההדרכה. ההדרכה תהיה בקבוצות אלא אם כן הוזמנה הדרכה פרטית ואושרה על ידי החברה בכתב.
הדרכת ילדים (גילאי 14 ומטה) תהיה בהתאם להוראות המקומיות. הנך מבין את הסיכונים שטמונים בכך והנך מוכן שילדך יקבל הדרכת סקי. קבוצות הילדים יתכן שיהיו עם ילדים בגילאים שונים וברמות גלישה שונות ובכל מקרה החברה אינה מתחייבת או לוקחת אחראיות לכל סוג של הדרכה או קבוצה בכל הקשור לילדים. על הורה הילד לדאוג להבאת הילד לנקודת המפגש כאשר הילד חבוש בקסדה תקינה ולאיסוף הילד בסוף יום ההדרכה והכל בהתאם להוראות המדריך המקומי.

העברות

העברות מבוצעות על ידי חברה מקומית והחברה אינה יכולה להתחייב לטיב הנסיעה. יתכנו שינויים בזמני העברות כתלות בגורמים שונים לרבות, אך לא רק, מזג אוויר ועומס ברכבים על הכביש. החברה אינה אחראית על כל נזק העלול להיגרם ע'י מוביל אווירי או יבשתי. במידה ותבחר לשכור רכב במקום להתשמש בהעברות המסופקות על ידי החברה, יחולו כל תנאי חברת ההשכרה לרבות, אך לא רק, גיל מינימאלי של הנהג, אגרות וכו'.

דרכון

עלייך לוודא שדרכונך בתוקף לשישה חודשים לפחות מיום יציאתך מהארץ.

דמי ביטול

עלות ביטול ו\או שינוי החבילה:

דמי ביטול חינם עד 3 חודשים לפני היציאה לחופשה
עד 40 יום לפני מועד היציאה - 300 יורו
עד 31-39 יום לפני מועד היציאה - 25% ממחיר החבילה
15-30 יום לפני מועד היציאה - 40% ממחיר החבילה
8-14 יום לפני מועד היציאה - 70% ממחיר החבילה
1-7 יום לפני מועד היציאה - 100% ממחיר החבילה.

"מחיר החבילה" - כלל השירותים שניתנים ללקוח לרבות אך לא רק, השכרת ציוד, הדרכה, הרחבת סקי פס ועוד.
במקרה של אי הגעה במועד תחילת החופשה או עזיבה לפני תום התקופה, החברה לא תתחייב להחזיר את מחיר החופשה או חלק ממנה. ביטולים יכולים ויעשו רק בימי שני-חמישי. ביטול שיעשה בימי שישי-ראשון (כולל) יראה כאילו נעשה ביום שני שלאחריו. למען הסר ספק, שינוי שם בעקבות טעות בהקלדה בשם שהועבר לחברה, כמוהו כשינוי בהתאם להוראות סעיף זה. דמי ביטול בעסקאות מכר מרחוק כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, התשמ'א-1981, ביטול העסקה יהיה על פי תנאי חוק זה. כל תשלום נוסף יהיה לפי שער המט'ח כמפורט לעיל ביום לפני ביצוע התשלום הנוסף. כל החזר לו תהיה זכאי יוחזר בשקלים בהתאם לתשלום בפועל שביצעת וזאת בכפוף לאמור לעיל. דמי ביטול המפורטים לעיל ולהלן יהיו בהתאם להגדרתם בחוק הגנת הצרכן, התשמ'א-1981 (לעניין סעיף דמי ביטול להלן 'החוק'). בהתאם לסעיפים 14ג(ג) ו14ג(ד)(2) לחוק, הנך רשאי לבטל את ההזמנה אצל החברה בתוך 14 ימים מיום עריכת העסקה בפועל או מיום קבלת מסמך המכיל פרטים, לפי המאוחר. בכל מקרה, לא תוכל לבטל את ההזמנה אם היא בוצעה אם מועד ביטול העסקה חל עד ל-7 ימי עסקים מיום היציאה לחופשה בפועל. במקרה שתבטל את ההסכם עם החברה בהתאם להוראות סעיפים אלו, יוחזר לך הסכום ששילמת בפועל בניקוי 5% ממחיר החבילה או 100 ₪, הנמוך מבין השניים. למען הסר ספק, פירוט סעיפים אלו הינם לידיעתך ולנוחיותך בלבד והניסוח המחייב יהיה זה המופיע בחוק ובכל מקרה אין לגרוע מתנאים אלו לגרוע מהחוק.ביטולים והזמנות יעשו רק לאחר העברת הודעה בכתב באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת contact@eskimoski.co.il ולאחר שהודעה כאמור אושרה על ידי החברה ונמסר לך מספר הביטול וזאת עד השעה 12:00. הודעה ביטול שתשלח לחברת אסקימוסקי לאחר השעה 12:00 תיחשב כאילו התקבלה ביום העסקים שלמחרת. בהודעה כאמור יפורט הביטול או השינוי האמור לרבות סיבת הביטול.

בכל סוגי החופשות, במקרה של ביטול ע"י נוסע אחד או יותר מתוך מספר נוסעים מאושרים בהזמנה, יישאו המבטלים בעלות דמי הביטול כמצוין ובנוסף את עלות השינוי בהזמנה ליתר הנוסעים, זאת במידה והייתה השפעה על המחיר של יתר הנוסעים בשל ביטול.

כל החזר ללקוח יוחזר ללקוח בתוך 14 ימי עסקים. 

 

כח עליון
מבלי לגרוע מכלליות האמור, אסקימוסקי תהא פטורה מאחריות כלפי הנוסעים בכל הקשור לביטול ו/או שינוי בחבילת הסקי  שהזמינו, בכל פרק זמן שהוא אשר נגרם במישרין ו/או בעקיפין מכוח עליון, לרבות אך לא רק שביתות, סגר, הפרות סדר, שריפה, הצפה, מזג אויר, מרי אזרחי, מלחמה, מבצע צבאי, פלישה, מרד, מגיפות, מחלות, חרם, מעצרים, תקלות טכניות ו/או כל פעולה שמעבר לשליטה הסבירה של אסקימוסקי בין אם אירוע זה היה צפוי ו/או בלתי צפוי.
אסקימוסקי ממליצה לנוסע לרכוש ביטוח אישי נרחב המכסה את הנזקים וכל האירועים המתוארים לעיל.
אסקימוסקי שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ו/או לבטל כל טיסה ו/או חבילה (או חלק מהם) במידה ומספר הנרשמים אינו מצדיק את אספקתו של המוצר אותו רכשו הנוסעים ו/או מכל סיבה אחרת, וכן עומדת לאסקימוסקי הזכות לבטל ו/או להחליף כל מוצר אשר נרכש ע"י הנוסעים במסגרת השירותים המוצעים, במוצר ו/או שירות אחרים, והכל בכפוף לדין.
 

ביטוח

ביטוח עבורך הוא באחריותך בלבד והחברה אינה אחראית לכל נזק שיגרם לך ואינה מבטחת אותך. יש לעשות ביטוח דרך חברות הביטוח השונות ועל הביטוח לכלול הרחבת ביטוח גלישת סקי וכן כל ביטוח בו הנך חפץ ויש בו צורך. אנו ממליצים לעשות את הביטוח המקיף ביותר. כמו כן, החברה ממליצה לך לעשות ביטוח ביטול הזמנה במקרה של אירוע שקרה בטרם היציאה לחופשה. את הביטוח יש לעשות לפני היציאה לחופשה ומומלץ לעשות ביטוח גם לכבודה שברשותך. כל הפרטים על סוגי הביטוח ניתן למצוא באתרי הביטוח השונים.לתשומת ליבך – מסירת פרטים כוזבים לחברות הביטוח עלולה לבטל את תוקפו של הביטוח.

קבלת 'חוברת אסקימוסקי לנוסע'

כחלק משירותי החברה, תקבל מהחברה חוברת לקראת טיסתך ובחוברת יהיו כל הפרטים הרלווטים לטיסה כגון כרטיסי טיסה, שוברים למלון, להעברות (או להשכרת רכב במידה ותחפוץ בכך), להשכרת ציוד ולשיעורים (במידה והזמנת כאלו) וכל שאר הפרטים אותם תצטרך לחופשת הסקי שלך. חובה עלייך לבדוק את נכונות הפרטים בחוברת זו. החברה תשלח לך את החוברת בהקדם האפשרי ובכל מקרה לא יאוחר משבועיים לפני מועד טיסתך בפועל.
 

מבצע ישרוטל
ראש קבוצה שיביא קבוצה של 8 אנשים ומעלה יקבל ערב זוגי באחד ממלונות היוקרה של ישרוטל לשיקול דעת החברה לאיזה מלון, באמצע שבוע בלבד. קבלת השובר יהיה שלושה חודשים לפני היציאה לחופשה ובתנאי שמספר חברי הקבוצה שלא ביטלו ימשך להיות מעל 8 חברי קבוצה. במידה וחברי הקבוצה, 8 חודשים לפני, יהיו פחות מ8, ראש הקבוצה לא יהיה זכאי לקבל את ההטבה של מלונות ישרוטל. המבצע הוא עד גמר המלאי ויכול להסתיים בכל רגע ללא הודעה מוקדמת. 

שביתה

החברה אינה אחראית לכל עיכוב ו\או פגיעה באיכות החבילה הנובעת משביתה אצל מי מספקי השירותים ולכן לא תהיה זכאי להחזר אלא אם הדבר נעשה על ידי כח עליון והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

התיישנות, פתרון מחלוקות וסמכות שיפוטית

בהזמנת חבילה מהחברה, הנך מסכים, שהתנאים המופיעים בתנאי שימוש אלו לעיל ולהלן, הינן חלק בלתי נפרד מההסכם ואתה מסכים לכל האמור בו. עלייך להעביר כל טענה שתהיה לך כנגד החברה תוך 30 יום מיום חזרתך לארץ וזאת על מנת שהחברה תוכל לתקן ולשפות אותך במידת הצורך. מובהר בזאת ומוסכם על ידך כי הודעה מאוחרת תמנע מהחברה לקבל שיפוי מהספקים השונים ועל כן אתה מוותר על זכותך להודיע על טענות כנגד החברה לאחר זמן כאמור. מוסכם בזאת כי לבתי המשפט במחוז תל אביב תהיה הסמכות המקומית הבלעדית לדון בתביעות בכל הקשר להזמנות חבילות ושירותים מהחברה.

בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי'ח-1958, הנך מסכים כי בכל מקרה, לאחר תום שנתיים ימים מיום חזרתך לארץ לא תהיה זכאי לתבוע את החברה בנוגע לחבילה או לשירותים שקיבלת מהחברה. למען הסר ספק, סעיף זה מגביל את תקופת ההתיישנות בהתאם לסעיף המוזכר ברישא סעיף זה.

עם הזמנת החבילה הנך מצהיר כי קראת את תנאי שירות אלה והסכמת כי הם חלק בלתי נפרד מההתקשרות בינך לבין החברה ושהתנאים הללו מקובלים עלייך. כל הסכמה שהייתה בע'פ או בכתב בין הצדדים בטלים ביום ביצוע ההזמנה בפועל בין אם מרחיבים על תנאים אלו ובין אם מצמצמים אותם. למען הסר ספק, תנאים אלו מהווים את כל ההסכמה בינך לבין החברה.

סוכן חכם

הקלד את שם המדינה / אתר או מלון וקבל מיד הצעת מחיר

  • {{item.query}} {{item.date}}
  • רענן תוצאות
{{updateLine}} סה״כ {{results.length}} תוצאות.
{{moment(result.end_date).format('D/MM/YYYY')}} - {{moment(result.start_date).format('D/MM/YYYY')}}
דרגת מלון:
{{numeral(result.price).format('0,0')}} €
נפלא!
אחד מנציגי אסקימוסקי ייצור עימך קשר בהקדם!
סגור

לא נמצאו חבילות בתאריך המבוקש. ראה חבילות אחרות שאולי יכולות לעניין אותך:

מדינה אתר מלון דרגת מלון תאריכי חופשה מחיר
{{result.country_name}} {{result.site_name}} {{result.hotel_name}}
{{moment(result.end_date).format('D/MM/YYYY')}} - {{moment(result.start_date).format('D/MM/YYYY')}} {{numeral(result.price).format('0,0')}} € להזמנה >
נפלא!
אחד מנציגי אסקימוסקי ייצור עימך קשר בהקדם!
סגור